Szkolenie dla funduszy VC

Kluczowe postanowienia LPA z inwestorami w ASI

Szkolenie przeznaczone jest dla zespołów inwestycyjnych funduszy Venture Capital chcących zapoznać się z najlepszymi praktykami dotyczącymi zapisów LPA z inwestorami w Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych.

Prowadzący: Rafał Celej i Karolina Piotrowska-Andryszczyk, Kancelaria Kondracki Celej
15 lipca 2024 r. godz. 10:00
szkolenie on-line
bezpłatne

Materiały ze szkolenia do pobrania:

Prezentacja

Akademia VC - Kluczowe postanowienia LPA z inwestorami w ASI - potwierdzenie

Kluczowe postanowienia LPA z inwestorami w ASI.

Szkolenie on-line (bezpłatne)

15 lipca 2024 r.
godz. 10.00 – 13.0010.00 -10.10 Rozpoczęcie i przedstawienie misji Akademii VC


Co to jest LPA – rola i znaczenie w zarządzaniu Funduszem


Inwestorzy

Zasady uczestnictwa Inwestorów w Funduszu

Obowiązki i prawa Inwestorów

Wkłady Inwestorów do ASI

Odpowiedzialność Inwestorów

Ograniczenia rozporządzania udziałem w ASI


General Partner (Podmiot Zarządzający)

  Obowiązki i prawa

Zasady prowadzenia spraw funduszu

Zmiana i odwołanie GP


Ład korporacyjny ASI

Komitet inwestycyjny

Rada Inwestorów

Kluczowy personel

Zasady podejmowania decyzji (większości głosów)


Zasady i ograniczenia inwestycyjne

Polityka i Strategia inwestycyjna

Proces decyzyjny

Konflikt interesów


Opłaty i koszty

Management fee

Koszty organizacyjne


Dokapitalizowanie Funduszu (capital calls)

Zasady wnoszenia wkładów

Naruszenie obowiązku dokonania wpłaty


Dystrybucja zysku

Hurdle Rate

Catch-up

Carried Interest

Clawback


Rozwiązanie Funduszu

Likwidacja i zbycie aktywów

Odpowiedzialność za straty