Szkolenia dla ASI

Jako podmioty profesjonalnie działające na rynku Venture Capital w Polsce nasi partnerzy zdobyli bezcenne doświadczenia i często współtworzyli praktykę dla całej branży w obszarze rozwiązań prawnych, rejestracji funduszy, kwestii księgowych, podatkowych i raportowych. Celem Akademii VC jest stworzenie otwartej platformy do wymiany praktycznych doświadczeń, dostarczanie okresowych szkoleń dla zarządzających ASI i wspieranie inicjatyw ustawodawczych w zakresie alternatywnych funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Najbliższe szkolenia Akademii VC – 2024

21.08.2024
10.00-13.00
Strukturyzowanie projektów inwestycyjnych ASI – Praktyczne zastosowania
Tomasz Hatylak, Aleksandra Florek Baker Tilly Legal
09.09.2024
10.00-13.00
Budowanie zespołu – rekrutacja, weryfikacja, selekcja, partnerzy zewnętrzni i zarządzanie procesami
Róża Szafranek, HR Hints
30.09.2024
10.00-13.00
Kultura organizacyjna – jak ją mierzyć oraz jak powinna wpływać na efektywność i wyniki biznesu
Róża Szafranek, HR Hints
14.10.2024
10.00-13.00
AML w Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych
Jarosław Rudy & Dominika Bielecka, Kancelaria Żyglicka i Wspólnicy
04.11.2024
10.00-13.00
Wejścia inwestycyjne funduszy VC z perspektywy doradcy prawnego
Rafał Celej & Arkadiusz Klejnowski , Kancelaria Kondracki Celej
18.11.2024
10.00-13.00
ESG w funduszach Venture Capital
Agata Kowalska & Anita Gwóźdź, CK Legal Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy
02.12.2024
10.00-13.00
Wycena aktywów funduszu VC i sprawozdawczość roczna ASI
Dariusz Frańczak & Magdalena Czwarno-Sieroń, Genprox

Zrealizowane szkolenia Akademii VC i dostępne materiały

04.06.2024
zrealizowane
Rejestracja ASI oraz wymagania PFR Ventures FENG względem funduszy VC (sesja 1)
Maciej Romankiewicz & Piotr Stortz, PFR Ventures
17.06.2024
zrealizowane
Księgowość ASI i nie tylko – praktyczne aspekty organizacji finansów funduszu VC
Dariusz Landsberg & Dariusz Frańczak, Genprox
15.07.2024
zrealizowane
Kluczowe postanowienia LPA z inwestorami w ASI
Rafał Celej & Karolina Piotrowska-Andryszczyk, Kancelaria Kondracki Celej